sp.a Kuurne geplaatst op Kuurne

Onze schepen Francis Watteeuw voerde vandaag mee actie voor meer #socialezekerheid en #solidariteit
De sociale zekerheid beschermt je. Je hele leven lang.

Terugbetaling bij de dokter, een pensioen, betaalde vakantie, kinderbijslag, een uitkering wanneer je een arbeidsongeval krijgt, ziek wordt, je job verliest, ouderschapsverlof neemt …
Betaalbare zorg. Zekerheid. Vandaag staat dit allemaal onder druk.

Deze discussie werd gesloten.