Grégory Germain

Ik werk voor een verenigd België, tegen federalisme en tegen de monarchie !!! Ik ben voor een unitaire republiek. Je preste pour une Belgique unie, contre le fédéralisme et contre la Monarchie !!! Je suis pour une République unitaire.

Deze discussie werd gesloten.