Grégory Germain

De partij biedt u, tijdens de opsluiting van het Coronavirus, ondersteuning aan mensen die tot uw dienst werken !!! Door samen te voegen, eendracht maakt macht !!! Pendant l'incarcération du Coronavirus, le parti offre un soutien aux personnes qui travaillent à votre service !!! En fusionnant, l'union fait la force !!!

Deze discussie werd gesloten.