Jacques de Dieu

Nu de SP.A via een jonge dynamische voorzitter het blijkbaar goed doet in de media en de steun geniet van de leden is het aangewezen in de standpunten rubriek van de SP.A website de visie van de SP.A met betrekking tot de toekomstige staatsstructuur en mogelijke grondwetsherziening horizon 2024 klaar en duidelijk te preciseren om de traag herwonnen geloofwaardigheid niet aan te tasten.

Deze discussie werd gesloten.