marc van roosbroeck

Beste maatje, hoe veel open doelen moet de sp.a nog hebben om zich nu op de voorgrond te zetten.
We moeten nu eindelijk eens de "voordelen van het neoliberalisme" in de verf zetten en met gegronde voorstellen het fabeltje uit de wereld helpen. Als U voorbeelden wil vraag maar. Je moet wel de moed hebben van zelf, als partij, van NUL te beginnen.

Deze discussie werd gesloten.