Lucas De Cocker

Een suggestie ivm de droogteproblematiek. Moeten we niet zo snel als mogelijk de optie verbieden waarbij bij bouwwerken grondwater zomaar in de riolering gepompt wordt. Dit liefst op een zo hoog mogelijk niveau. Opgepomt grondwater moet steeds hergebruikt kunnen worden.
We kunnen misschien ook het installeren van wateropslag bevorderen/faciliteren (zowel voor industrie, landbouw als privé).
Bouwbedrijven zullen snel andere methodes ontwikkelen om om te gaan met grondwater.

Deze discussie werd gesloten.