jean pierre arnauts

waarom de federale verkiezingen niet afschaffen. Het federaal parlement kan dan samengesteld worden door leden samengesteld in verhouding van hun aantal in het Vlaamse parlement. De federale regering zou moeten samengesteld worden door ministers aangeduid door de respectievelijke deelregeringen. Het voordeel zou zijn dat de deelregeringen steeds door een eigen meerderheid vertegenwoordigd wordt. Deze aangeduide ministers moeten volgens hun sterkte de ministerposten verdelen en een regering vormen.

Deze discussie werd gesloten.