Lewis Hendrickx

Komt er eigenlijk een onderzoek hoe het kan dat paracetamols met mogelijk kankerverwekkende stoffen in België in de handel zijn geraakt? Is er geen overheidsdienst die dit moet controleren of laten controleren? En welke overheidsdienst is dat dan?

Deze discussie werd gesloten.