sp.a Kuurne geplaatst op Kuurne

Vanaf 1 september trad bij Imog een nieuw afvalbeleid in werking ♻️. Het doel? Minder restafval produceren en meer en beter sorteren!
🔎 Je krijgt een nieuwe, kleinere grijze restafvalzak. Wie goed sorteert, heeft minder restafval en heeft geen grote zakken nodig. Hier wordt het principe van 'de vervuiler betaalt' gehanteerd. Minder restafval betekent minder verbranding en dus minder CO2. 🌳
De huidige witte zakken kan je nog gebruiken tot 30 november 2020.

Deze discussie werd gesloten.