Patrick Roose

Zo'n jaar geleden schreef men bij de vernieuwing van de printers in de stad het volgende: Patrick Roose is ook bevoegd voor Klimaat: “Ik wil met de verdere digitalisatie van onze diensten tevens de doelstelling voorop stellen om 40% minder prints en dus minder papierverbruik te realiseren tijdens dit nieuwe printercontract.”
Omdat meten = weten is namen we even de proef op de som. Het resultaat over 6 vergelijkbare maanden is... 42% minder papierverbruik. Check, doelstelling gehaald. Sterk werk van ICT !

Deze discussie werd gesloten.