Gaston Weeckers

Voorzitter Conner Rousseau heeft gelijk wat hij zegt in Terzake. Mensen van wie hun kinderen zijn afgenomen moeten verboden worden om nog zolang ze niet instaat zijn voor hun kinderen te zorgen geen andere kinderen meer mogen verwekken. De vraag die ik me ook stel waar halen ze het geld om drugs te kopen? Van het geld om hun kinderen op te voeden misschien.

Deze discussie werd gesloten.