Jos De Bruyn

Deze regering voor jobs, jobs en nog eens jobs, welke jobs?
tijdelijke contracten, deeltijdse - en interim jobs
de kracht van de verandering, of verarming

Deze discussie werd gesloten.