Eddy Van de Walle

Er komt dan toch geen ontmoetingsruimte op Eenbeekeinde. Die zou voorzien worden in de nieuwe appartementen op de TAE-site. Maar het schepencollege zag hier van af. De gemeente wil blijkbaar niet investeren in een sterker sociaal weefsel, zelfs als ze daar de middelen toe heeft. Dat is onaanvaardbaar. We willen dat het college de beloofde ontmoetingsruimte alsnog realiseert.

Deze discussie werd gesloten.