Katia Segers

De rechtsstaat en liberale democratie staan zwaar onder druk in Polen. Samen met collega's Dirk Van der Maelen en Kathleen Van Brempt roep ik onze federale en Vlaamse regeringen op om de zorgwekkende evoluties in Polen sterk te veroordelen en volop steun te verlenen aan de maatregelen die de Europese Commissie wenst te nemen. Daartoe dienden we zowel in het Vlaams als Federaal Parlement ook een voorstel van resolutie in.

Deze discussie werd gesloten.