sp.a Brussels Gewest geplaatst op Brussels Gewest

De vzw Solidare-it wint participatieve budgetwedstrijd van de stad Brussel. Schepen Ans Persoons reikte de prijs eerder al uit aan de vzw Chicago en de vzw Public (voor het project Au Bord de l'Eau).

Deze discussie werd gesloten.