Bram Dhooghe

Op voorstel van Marie Arena (PS), Kathleen Van Brempt (sp.a) en Bart Staes (Groen) worden maatregelen geopperd die onrechtmatige collectieve ontslagen moeten vermijden, zoals financiële sancties. Zo zouden bedrijven die louter uit winstbejag tot een collectief ontslag overgaan hun toegang tot Europese programma’s kunnen verliezen of ontvangen overheidssteun moeten terugbetalen.

Deze discussie werd gesloten.