Kathleen Van Brempt

Wij vragen maatregelen die onrechtmatige collectieve ontslagen moeten vermijden, zoals financiële sancties. Zo zouden bedrijven die louter uit winstbejag tot een collectief ontslag overgaan hun toegang tot Europese programma’s kunnen verliezen of ontvangen overheidssteun moeten terugbetalen.

Deze discussie werd gesloten.