Nadine Van de Velde

Deskundigen hebben moeite met werkelijke inlevingsvermogen, spiritueel en aards inzicht, hebben in vele gevallen het leven zelf niet doorleeft maar zitten ze nog volop in de leer, enz... laat staan dat ze door gebrek aan eigen inzicht juiste analyse en doorgronding van bepaalde personen die screening moeten ondergaan, kunnen geven. Daar mag ook eens iets veranderen! Je moet niet altijd in een slachtofferrol zitten of je moet niet steeds mooie praatjes verkopen om aardig gevonden te worden, wees gewoon u

Deze discussie werd gesloten.