Uw GPS voor Aalst

#SamenAalstMaken

We leven in snel veranderende, nieuwe tijden. Nieuwe tijden die vragen om nieuwe bescherming en nieuwe gelijkheid. Dat is onze strijd, dat is nieuw socialisme.

Wat nieuw socialisme betekent voor jou, je familie, je wijk en je stad, dat lees je bij onze standpunten. Hier kan je ook ons volledige programma downloaden.

Wij nemen geen genoegen met de uitleg dat het niet kan. Het kan wél! #SamenAalstMaken

Betaalbaar wonen

Alle generaties Aalstenaars moeten in de stad een toegankelijke en betaalbare woning vinden. Ook de groeiende groep alleenstaanden. Er is nood aan meer sociale woningen en extra inspanningen voor de groep die daar net buiten valt. We willen een stedelijk investeringsfonds van 5 miljoen euro om die doelstelling te bereiken. De woonnood geeft de kans om innovatief te zijn en nieuwe oplossingen te zoeken.

Betere mobiliteit

We willen dat iedereen zich comfortabel, veilig en betaalbaar kan verplaatsen in de stad. We bannen de auto niet uit de stad maar maken hem wel maximaal overbodig door in te zetten op alternatieven en door de verkeersveiligheid te verhogen. We richten de stad zo in dat bewoners en bezoekers zich echt anders kunnen verplaatsen: nog meer met de fiets en te voet, minder vaak met de eigen auto en veel meer met het openbaar vervoer. Gezonder leefmilieu

De belangrijkste wegen zijn onze luchtwegen. We maken werk van een vergroening van de vele betonnen pleinen. We willen van Aalst een van de meeste leefbare steden van Europa maken, met gezonde lucht, veel groen, water en duurzame energie. Ook op vlak van energieproductie en -verbruik doen we grote inspanningen. Hoe langer het energieverbruik, hoe beter voor onze uitstoot. Hoe beter ook voor onze portemonnee en de stadskas. Kwaliteitsvolle zorg

In een stad waar we zorg dragen voor elkaar, heeft iedereen toegang tot betaalbare en goede gezondheidszorg, verzorging en hulp. Hiervoor werken we samen op alle niveau's en met alle mogelijke partners. Van kraamzorg en kinderopvang over dokters, kinesisten en ziekenhuizen tot thuisverpleging en ouderenzorg. We kiezen voor een sterke publieke zorg waar iedereen beroep op kan doen wanneer het nodig is. Want ieder van ons heeft op een bepaald moment in het leven zorg nodig. Stad zonder armoede

Stadsgenoten in armoede geven we extra kansen zodat ze maatschappelijk kunnen participeren. Armoedebestrijding en de aanpak van kinderarmoede moet prioriteit zijn voor het beleid. Geen enkele Aalstenaar mag leven met een inkomen dat onder de Europese armoedegrens ligt. Elke euro die we investeren om armoede te vermijden, verdient zich later vele malen terug. Nu OCMW en stad samen smelten willen we zeker een schepen voor armoedebestrijding.