BOOM één is een progressieve open partij.

Hieronder onze intentieverklaring:

Boom één is ervan overtuigd dat de verdeel – en heerspolitiek van het huidige bestuur niet werkt. Mensen zijn meer één dan ze denken. Over veel dingen hebben ze dezelfde mening. Meestal gaat het om heel gewone dingen, dingen uit het alledaagse leven zoals het werk, de school, kinderopvang, verkeer, veiligheid of hun buurt. Als we daar samen over nadenken of spreken komen we tot goede oplossingen. De kracht van democratie maakt de echte vooruitgang. We zien echter dat het huidig gemeentebestuur het gesprek niet aangaat, de Boomenaars niet betrekt en zo onze gemeenschap uit elkaar drijft met een duidelijke lijn in het midden tussen zij die hebben en zij die niet hebben. De mensen die al hun zwembad hebben sloten het zwembad van alle Boomenaars. In Boom gaapt opnieuw een kloof tussen arm en rijk, met als schrijnend symbool een kinderarmoedecijfer van maar liefst 38%. Sociaal is Boom gedegradeerd, gezakt tot op ongekende laagte. De zorg voor en de betrokkenheid van haar inwoners staan onder grote druk.Dit wordt allemaal voorgesteld als vanzelfsprekend, over alternatieven wordt niet meer gesproken.In koor zingt de rechtse meerderheid: there are no alternatives of kortweg TINA.

Boom één wil die enkelrichtingstraat van minder debat en minder kansen voor de mensen in Boom doorbreken. Met TAPAS (there are plenty of alternatives) , onze inspraaktafels, willen we op zoek gaan naar wat mensen bindt en waar zij samen naartoe willen met onze gemeente. We geloven dus dat er vele sociale oplossingen bestaan onder de mensen als men ze wil zien of horen.

Boom één roept vandaag, zoals bij haar onstaan, op om op zoek te gaan naar wat mensen bindt, niet wat hen verdeelt. Voor Boom één telt iederéén, atijd. Dat zal voor ons nooit veranderen. Wij willen niemand achterlaten laat staan allen aan zijn of haar lot overlaten. Dat is gezond verstand. In een geglobaliseerde wereld met al zijn uitdagingen kunnen we ons niet de luxe veroorloven om onze inwoners te verdelen of te negeren. Wil Boom de sociale afbraak stoppen opnieuw aan haar toekomst bouwen dan  moeten alle mensen die vooruitdenken hun ideeën bijeenbrengen.

Boom één wil hiertoe het platform zijn. Wij roepen daarom alle vooruitdenkende mensen op om mee te werken aan ambitieuze langetermijnvisie voor onze gemeente op mensenmaat waar iedereen telt, altijd.