Tim Van Rijckeghem Secretaris
Caroline Dewulf ledenbeheer, ledenwerving en events
Jean-claude Castelein Penningmeester
Bert Coryn Web, Social Media & IT
Robby Beekwee bestuurslid
Marcel Tytgat Bestuurslid & Ere-Secretaris
Willy Follens Bestuurslid