Welkom op de website van onze sp.a afdeling!  U vindt hier heel wat info terug rond onze standpunten en ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen, de kandidaten en onze contactgegevens. 

Meer info vindt U ook op de PS-sp.a+ Facebookpagina en op de website van onze lijst www.ps-spa-plus.be