Lijst 1
1

Kandidaat burgemeester Gent. Huidig OCMW-voorzitter en schepen voor Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen

3

Schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport in Gent

4

Stafmedewerker bij Demos vzw en gemeenteraadslid

6

Schepen van Cultuur, Toerisme & Evenementen

7

Schepen van Wonen & Stadsontwikkeling

9

Fractieleider Vlaams Parlement

10

Afdelingshoofd WoninGent

12

Beleidsmedewerker Reproductive Health Supplies Coalition

13

Kaderlid Eandis

15

Zelfstandige

16

Kabinetsmedewerker

18

Trajectbegeleider

19

Schooldirecteur secundair onderwijs

21

Medewerker Bond Moyson

22

Violiste & zaakvoerder

24

Kinderpsychiater

25

Trajectbegeleider

27

Financieel Adviseur

28

kabinetsmedewerker departement Wonen en Stadsontwikkeling

30

Psychiatrisch verpleegkundige

31

Kabinetsmedewerker

33

Ambtenaar & docent volwassenenonderwijs

34

Maatschappelijk werker

36

Architecte

37

Doctoraatsonderzoeker

39

Vrachtwagenchauffeur

42

Onthaalmoeder

43

Student

45

Medewerker ABVV

46

Journaliste/auteur/actief gepensioneerd

48

Adviseur welzijn/zorgzekerheid sp.a studiedienst

49

Federaal volksvertegenwoordiger

51

Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging

53

Burgemeester stad Gent