Nummer ongekend
1

Kandidaat burgemeester Gent. Huidig OCMW-voorzitter en schepen voor Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen

2
Elke Decruynaere

3

Schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport in Gent

4

Stafmedewerker bij Demos vzw en gemeenteraadslid

5
Filip Watteeuw

6

Schepen van Cultuur, Toerisme & Evenementen

7

Schepen van Wonen & Stadsontwikkeling

8
Tine Heyse

9

Fractieleider Vlaams Parlement

10

Afdelingshoofd WoninGent

11
Bram Van Braeckevelt

12

Beleidsmedewerker Reproductive Health Supplies Coalition

13

Kaderlid Eandis

14
Sara Matthieu

15

Zelfstandige

16

Kabinetsmedewerker

17
Cengiz Cetinkaya

18

Trajectbegeleider

19

Schooldirecteur secundair onderwijs

20
Zeneb Bensafia

21

Medewerker Bond Moyson

22

Violiste & zaakvoerder

23
Jeroen Van Lysebettens

24

Kinderpsychiater

25

Trajectbegeleider

26
Hafsael Bazioui

27

Financieel Adviseur

28

Kabinetsmedewerker

29
Fourat Ben Chikha

30

Psychiatrisch verpleegkundige

31

Kabinetsmedewerker

32
Karla Persyn

33

Ambtenaar & docent volwassenenonderwijs

34

Maatschappelijk werker

35
Bert Misplon

36

Architecte

37

Doctoraatsonderzoeker

38
Anita De Winter

39

Vrachtwagenchauffeur

41
Anton Vandaele

42

Onthaalmoeder

44
Tine de Moor

45

Medewerker ABVV

46

Journaliste/auteur/actief gepensioneerd

47
Koen Janssens

48

Adviseur welzijn/zorgzekerheid sp.a studiedienst

49

Federaal volksvertegenwoordiger

50
Yves De Moor

51

Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging

52
Evita Willaert

53

Burgemeester stad Gent