Astrid De Bruycker Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen
Annelies Storms Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen Stad Gent