Lore Vonck Coördinator Werkgroep Verder, terreinorganisatie voor nabestaanden na zelfdoding