Lijst 1
1
Kristien Vingerhoets

schepen bij de gemeente Hemiksem

2

schepen bij de gemeente Hemiksem - sectormedewerker bij De Algemene Centrale-ABVV

3
François Boddaert

gepensioneerd - voormalig directeur IMSIR & OCMW secretaris Niel

4
Rodney Talboom

diensthoofd ABVV-Horval Antwerpen

5
Kristel De Belder

diensthoofd De Voorzorg Antwerpen

6
Wendy Van Roosmalen

leerkracht lager onderwijs - GBS De Regenboog Hemiksem

7
Nils Van Kerckhoven

medewerker Cardoen

8
Dominique De Pesseroy

logistiek arbeider in de logistiek en vakbondsafgevaardigde

9
Mike Wuylens

dakwerker

10
Lynn De Vos

medewerker werkloosheidsdienst ABVV Antwerpen

11
Victor Van Kesbeeck

gepensioneerd arbeider groendienst gemeente Hemiksem

12
Line Geybels

administratief medewerker in de logistiek

13
Wouter Janssens

laborant in de chemie en vakbondsafgevaardigde

14
Pascale Meulders

diensthoofd Sana De Mick - Klina

15
Frank Nys

regioverantwoordelijke De Voorzorg

16
Sally Van Goethem

17
David De Clercq

arbeider Atlas copco & vrijwillig brandweerman Hemiksem

18
Denise Van Eetveldt

gepensioneerd - vrijwillig lesgever Nederlands aan anderstaligen

19
Marc Van Kerckhoven

medewerker Cardoen

20
Greta De Herdt

gepensioneerd - vrijwilliger S-Plus

21
Jos De Bruyn

gepensioneerd vakbondssecretaris