Zet Herentals, Noorderwijk en Morkhoven in beweging

Onze stad werkt en sp.a Herentals blijft er aan werken. Wij blijven onze stad in beweging zetten. We willen als Herentals een centrumstad op mensenmaat blijven, een plaats waar het goed is om te leven, werken en vertoeven. Een stad waar iedereen meetelt en mee mag participeren, ideeën mag aanreiken.

Ons team wil zich de komende 6 jaar opnieuw inzetten om van Herentals een nog gezelligere, warme, aangename, veilige en duurzame stad te maken. We combineren hiervoor ervaring met verjonging, bestuurskracht met vernieuwing, realisme met nieuwe, moderne ideeën.

Geen onbetaalbare luchtkastelen, geen holle beloftes, maar wel realistische dromen van kandidaten die met hun voeten in de Herentalse samenleving staan. Die Herentals, Noorderwijk en Morkhoven zelf beleven en er mee vorm willen aan geven. Wij willen niet besturen vanuit een ivoren toren of een schoon verdiep, maar wel met en tussen onze inwoners, elke dag opnieuw. Ons programma is er één van en voor de inwoners van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Op onze inzet en inhoud kan Herentals rekenen!

DEEL 1 - MODERNE SOLIDARITEIT SOCIAAL BELEID VOOR IEDEREEN

Dankzij sp.a - betaalt u niet bij voor het rusthuis van uw (groot)ouders. - werden woonzorgcentrum St.Anna en het ziekenhuis volledig vernieuwd. - opende een gloednieuw dienstencentrum op een boogscheut van het centrum. Met sp.a - blijven we een zorgzame stad voor iedereen. - houden we ons ziekenhuis in Herentals door samenwerking met andere gemeenten. - Geniet u van een oude dag in ons comfortabel rusthuis. Uw (klein)kinderen moeten hiervoor ook in de toekomst niet betalen.

DEEL 2 - BETAALBAAR WONEN EN DUURZAAM BOUWEN HUISVESTING

Dankzij sp.a - werden honderden sociale koop- en huurwoningen bijgebouwd. - hebben huisjesmelkers geen vrij spel. - bestaan er samenaankopen voor gas en elektriciteit. Met sp.a - bouwen we volgende legislatuur opnieuw minstens 200 sociale woningen bij. - bestrijden we de leegstand op een assertieve manier. - verdichten woonkernen op een kwalitatieve manier met buurtruimte.

DEEL 3 - VAN PARKEN EN PERKEN - GROENE OPENBARE RUIMTE

Dankzij sp.a - werden het Begijnhofpark en het stadspark aangelegd. - spelen onze kinderen in het speelbos en vanaf oktober in een nieuw Spaanshofpark. - worden de bossen in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven op een goede manier beheerd/bewaard. Met sp.a - blijven de bossen aan het Poederkot bewaard. - is Regionaal Natuurpark de Groene Netevallei geen luchtkasteel. - kunnen we terug trots zijn op een prachtig park aan Le Paige.

DEEL 4 - KORTE KETEN EN ECOLOGIE MILIEU, ENERGIE EN DIERENWELZIJN

Dankzij sp.a - is er aandacht voor luchtkwaliteit. - wordt het diervriendelijk zwerfkattenproject ondersteund. - komen er geen windmolens nabij woonwijken. Met sp.a - wordt zwerfvuil nog krachtdadiger aangepakt. - komt er een losloopweide voor honden. - werken we verder aan duurzame energie en landbouw.

DEEL 5 - “ VLOTTERTHALS ” - MOBILITEIT OP MAAT VAN DE BURGER

Dankzij sp.a - wordt er volop geïnvesteerd in voet- en fietspaden. - heeft Morkhoven opnieuw een degelijke busverbinding. - zijn er oplaadpunten voor elektrische wagens gekomen. Met sp.a - blijft de zwakke weggebruiker centraal staan. - wordt er eindelijk werk gemaakt van de ondertunneling aan Wellens en Olympiadelaan. - staat fietscomfort voorop.

DEEL 6 - HERENTALS 2 . 0 - STADSONTWIKKELING

Dankzij sp.a - werden de oude centrumstraten in Herentals vernieuwd. - is er een visie ontwikkeld op ruimte. - worden stadskankers aangepakt. Met sp.a - blijven we investeren in het opwaarderen van buurten. - zorgen we voor lucht en groen in de stad. - behouden we het landelijk karakter van onze deelgemeenten.

DEEL 7 - HERENTALS BEWEEGT - SPORT EN GEZONDHEID

Dankzij sp.a - werd er geïnvesteerd in sportaccommodatie. - betalen de clubs een kleine bijdrage voor de huur van sportinfrastructuur. - is er een sportbeleid op maat van de gewone burger. Met sp.a - worden onze lokale sportverenigingen volop ondersteund. - krijgen we een gerenoveerd Netepark. - leggen we de focus op beweging.

DEEL 8 - PRETTIG LEVEN - CULTUUR, JEUGD, TOERISME EN EVENEMENTEN

Dankzij sp.a - is ons jeugdcentrum opnieuw een succes. - draait cultuurcentrum ’t Schaliken op volle toeren. - is er meer leven op de Markt. Met sp.a - wordt de nieuwe kunstencampus in 2019 gebouwd. - komt er meer ruimte voor fuiven in ’t Hof en evenementen op de Markt - is Herentals nog meer een fietsstad.

DEEL 9 - WERK AAN DE WINKEL - BEDRIJVEN, WINKELS, WERK EN KINDEROPVANG

Dankzij sp.a - werd het kernwinkelgebied afgebakend. - werden kinderopvanginitiatieven uitgebreid. - is er in Herentals een netto-tewerkstelling. Met sp.a - zetten we extra in op Herentals als winkel/horecastad. - blijft Herentals aantrekkelijk voor bedrijven. - wordt er verder werk gemaakt van kinderopvang.

DEEL 10 - VEILIGE STAD - PREVENTIE - POLITIE EN BRANDWEER

Dankzij sp.a - hebben we een brandweerkorps met excellente vrijwilligers en professionals. - werken de BuurtInformatieNetwerken prima. - is Herentals een veilige stad. Met sp.a - wordt de eigenheid van ons brandweerkorps ook in de brandweerzone gerespecteerd. - treden we streng op tegen dealers, foutparkeerders en snelheidsduivels. - krijgen onze medische diensten de ondersteuning die ze nodig hebben.

DEEL 11 - BLIK OP DE WERELD - INTERNATIONALE SAMENWERKING EN JUMELAGES

Dankzij sp.a - werkt Herentals mee aan de SDG’s (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen). - zet men volop in op Noord-Zuidwerking. - gebruiken we fairtrade-producten binnen alle stadsdiensten. Met sp.a - werken we verder aan een sterk lokaal mondiaal beleid. - blijven we een fairtrade-gemeente. - zetten we verder in op een vreedzame, duurzame en sociaal rechtvaardige wereld.

DEEL 12 - ZUINIG MET ANDERMANS GELD - FINANCIËN

Dankzij sp.a - leggen we jaar na jaar een positief financieel resultaat neer. - wordt er zuinig omgesprongen met uw belastingsgeld. - blijft de personenbelasting in vergelijking met andere centrumsteden laag. Met sp.a - leggen we jaar na jaar een positief financieel resultaat neer. - wordt er zuinig omgesprongen met uw belastingsgeld. - blijft de personenbelasting in vergelijking met andere centrumsteden laag.

DEEL 13 - SAMEN BETER - SMARTCITY EN PARTICIPATIE

Dankzij sp.a - kun je digitaal via het e-loket verschillende documenten aanvragen. - is er een stadsapp. - werken we voor verschillende projecten via participatieve processen. Met sp.a - zetten we de digitalisering van onze diensten verder, maar blijft ook mensenlijk contact belangrijk. - is er gratis WIFI in de stad. - trekken we volop de kaart van participatie.