Julie Vandewatere Zaakvoerster Cosy Baby (kinderdagverblijf)
Brecht Lefevere Maatschappelijk Werker
Myriam Vanlerberghe Gedeputeerde welzijn en cultuur provincie West-Vlaanderen
Frank Duhamel Leraar
Marc Vanlerberghe Schepen van Sport, openbare werken en feestelijheden en econoom bij GO! Izegem
Eva Bossuyt Orthopedagoog
Isabelle Folens Verpleegkundige