Lijst 1
2

Schepen van sociale zaken, werk en studentenzaken

3

Vlaams volksvertegenwoordiger

4

schepen van cultuur, deeltijds kunstonderwijs,diversiteit, gelijke kansen en NoordZuid

5

fractieleider gemeenteraad sp.a Leuven | voorzitter sp.a Vlaams-Brabant

6

Gemeenteraadslid

7

OCMW raadslid

10

Gemeenteraadslid

11

Directeur gemeentebestuur Anderlecht

14

Raadslid Leuvense OCMW en Zorg Leuven

43

Gemeenteraadslid

44

Schepen van senioren, stadsreiniging, openbaar groen en begraafplaatsen

45

Schepen van Openbare Werken

47

Burgemeester Leuven