• Nog niet ingevuld
 • Nog niet ingevuld
 • België
Daan Deckers Fractieleider gemeente- en OCMW-raad Maasmechelen - Adjunct-secretaris sp.a Limburg
 • 011/30-10-90
 • + 32 478 32 86 49
 • daan.deckers@limburg.s-p-a.be
 • Pastoriestraat 9/3
  3630 Maasmechelen België
Meryame Kitir Fractieleider federaal parlement
 • 0488/148.633
 • meryame@kitir.be
 • Natieplein 2
  1000 Brussel België
 • 01/163 52 39
 • secr.pvanvelthoven@skynet.be
 • Kloosterstraat 25
  Lommel
 • 01/267 06 44
 • els.robeyns@vlaamsparlement.be
 • Dorpsstraat 25
  3830 Wellen België
Rob Beenders Vlaams volksvertegenwoordiger
 • + 32 478 50 52 21
 • rob.beenders@vlaamsparlement.be
 • 3500 Hasselt België
Bert Moyaers Vlaams parlementslid
 • + 32 498 46 24 09
 • bert.moyaers@vlaamsparlement.be
 • Herk-de-Stad