• Nog niet ingevuld
  • Nog niet ingevuld
  • België
Daan Deckers Fractieleider gemeente- en OCMW-raad Maasmechelen - Adjunct-secretaris sp.a Limburg
Meryame Kitir Fractieleider federaal parlement
Rob Beenders Vlaams volksvertegenwoordiger
Bert Moyaers Vlaams parlementslid