Nationaal park Meerdaalwoud – een losse flodder ?

Volgens Joris Vanderveeren, gemeenteraadslid sp.a Oud-Heverlee, bewijst de aanpak rond het Nationaal park Meerdaalwoud door de NV-A dat de dossiervoorbereiding te wensen over laat. De sp.a is voorstander van een nationaal park “Dijleland” op voorwaarde dat dit ook een méérwaarde inhoudt voor zowel de natuur als het toerisme. 

“Wat mij opvalt zijn 2 foutieve punten” aldus Joris Vanderveeren. “Ten eerste is er geen wettelijke procedure voorzien voor de oprichting of erkenning van een Nationaal Park en dus ook niet voor eventuele subsidiëring vanuit de Vlaamse Overheid. Ten tweede is een Nationaal Park geen beleidsinstrument en zeker geen instrument op het vlak van Ruimtelijke Ordening. De strijd tegen verdere verstedelijking en het behoud van het landelijk karakter moeten gevoerd worden met de instrumenten die daarvoor geschikt zijn. En daar heeft de gemeente zelf een groot deel van de sleutel in handen. Met name het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en de Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen.” Joris Vanderveeren vervolgt: “We kunnen niet meer of minder dan vaststellen dat de verstedelijking en de verdere inname van open ruimte in Oud-Heverlee nog steeds verder gaat. Het gemeentebestuur heeft op dit vlak geen enkel betekenisvol initiatief genomen: noch op het niveau van de vergunningverlening noch op het niveau van het beleid ruimtelijke ordening. Ook wordt het Gemeentelijk Ruimtelijke Structuurplan niet volwaardig uitgevoerd, meer nog er wordt zelfs regelmatig van af geweken ”.

“ De sp.a Oud-Heverlee staat achter het idee van een Nationaal Park, maar dan moet dit ook een méérwaarde zijn op alle vlakken: meer en betere natuur, een hogere beleving van natuur - , zonder dat alle natuur per definitie toegankelijk moet zijn -  en een aanbod aan aantrekkelijke recreatieve infrastructuur onder de vorm van wandel- en fietspaden, rustpunten, informatieborden, uitkijkpunten en onthaalpoorten voor de bezoekers zodat toerisme en werkgelegenheid hiervan kunnen profiteren. Ook moeten de nodige verbindingen tussen natuurgebieden meer dan ooit volwaardig gerealiseerd worden. Dit alles kan niet door het Nationaal Park te beperken tot het grondgebied van de gemeente Oud-Heverlee. Een aantrekkelijk park kan pas gerealiseerd worden door de Dijlevallei op te nemen en andere gemeenten zoals Bierbeek, Bertem, Sint-Agatha-Rode, Leuven, Nethen en Pecrot te betrekken.” 

Joris Vanderveeren “Een Nationaal Park heeft pas een toekomst als er een masterplan op tafel ligt met al de hoger vermelde punten en daarna intens overlegd wordt met alle betrokkenen. Als sp. a willen we ons dan ook in zo’n overlegmodel engageren tot een positief eindproduct.”