sp.a afdeling Sint-Agatha-Berchem of kortweg sp.a 1082 is een van de kleinere afdelingen in Brussel.  We geloven hard in burgerparticipatie en burgerinitiatieven.  We delen de 100% Brussel visie en streven naar meer samenwerking over de grenzen van de gemeente.