Lijst 1
1

Lijsttrekker sp.a & Veiligheidsexpert

2

Voorzitter sp.a Antwerpen

4

Voetbalcoach

5

musicus / OCMW Raadslid

6

Studiedienst ABVV

7

Directrice Spectrumschool

8

ex-voetballer

9

Politicologe

10

Instructeur De Lijn & districtsraadslid Wilrijk

11

Consulente Integratie, domein cultuur

12

Ombudsman & ex-cafébaas De Kiebooms

14

Voormalig ATV-gezicht, communicatiemens

15

gepensioneerde & vredesactiviste

17

Studente

18

Havenarbeider

19

Leerkracht - provincieraadslid

20

Professor sociologie KUL

21

Leerkracht & ondervoortzitter sp.a Antwerpen

22

Student

23

Coördinator Stroboerke

24

Activiste & instructrice

25

Bewegingswerker

26

Fractiemedewerker sp.a stad Antwerpen

27

Woordvoerder sp.a Antwerpen

28

Dokwerker

29

Maatschappelijk werker

30

Muzikant & ex-parlementslid

31

Directeur Stedelijke basisschool (met pensioen)

32

Verantwoordelijke Opsinjoren met pensioen

33

Bedrijfspsycholoog met pensioen

34

Leerkracht en taalkundige

35

vakbondsafgevaardigde BBTK

36

Professor Universiteit van Parijs

37

Arbeidster

38

Districtsburgemeester Borgerhout en nationaal ondervoorzitter sp.a

39

Beleidsmedewerker Zorg & districtsschepen Hoboken

40

Activiste voor propere straten

41

Opvoeder & lijsttrekker sp.a Deurne

42

Leerkracht met pensioen

43

Districtsraadslid Berchem

44

Leerkracht & OCMW-raadslid

45

Sociaal-cultureel medewerker

46

Logistiek bediende

47

Historicus

48

ex-rector Universiteit Antwerpen

49

Algemeen secretaris ABVV

50

Medewerker UA & gemeenteraadslid

51

Duurzaamheidsexpert & gemeenteraadslid

52

Policy advisor FOD Sociale Zekerheid

54

Europees Parlementslid / Fractieleider sp.a stad Antwerpen