Opnieuw Vooruit

Vooruit in het stad, vooruit in het leven

Opnieuw Vooruit! Met die slogan sluit de Antwerpse sp.a aan bij een lange socialistische traditie die ontstond in de steden om iedereen de kans te geven vooruit te gaan in het leven. Een beter bestaan, gezonde en betaalbare woningen, een behoorlijk inkomen, uitstekend onderwijs en kwaliteitsvolle en betaalbare zorg voor iedereen, en dat in een veilige en aangename leefomgeving: het zijn strijdpunten waar de socialistische beweging altijd werk van heeft gemaakt.

Veilige Stad

Politiemensen moeten dicht bij de Antwerpenaars staan. De politie moet bereikbaar en aanspreekbaar zijn. Dat kan niet door stelselmatig wijkkantoren te sluiten, alleen na afspraak te werken en mensen naar kantoren aan de andere kant van de stad te sturen. Zoals nu gebeurt.

Mobiele Stad

De Antwerpenaar moet zich comfortabel, veilig en betaalbaar in zijn stad kunnen verplaatsen. Dat kan in een autoluwe stad. Dit is niet alleen het verhaal van de kernstad maar ook en vooral van de districten en ook de randgemeenten.

Sociale Stad

We moeten Antwerpenaars opnieuw zekerheid garanderen. Bestaanszekerheid. Met een goede baan, betaalbare zorg, een zorgeloze oude dag. Maar ook de garantie van een veilig, gezond en betaalbaar huis. Antwerpenaars moeten een diploma kunnen halen en steun krijgen.

Woonstad

Antwerpen moet weer dé plaats worden om te wonen. Uiteraard is het voor de meeste Antwerpenaars fijn wonen in de stad. Maar het is niet voor iedereen zo aangenaam. Grote gezinnen vinden moeilijk een geschikte en betaalbare woning. Vooral de huurmarkt is ontregeld.