Kathleen Van Brempt Europees Parlementslid / Fractieleider sp.a stad Antwerpen
Robert Voorhamme gemeenteraadslid
 • Nog niet ingevuld
 • Nog niet ingevuld
 • 2018 Antwerpen België
Karim Bachar ondervoorzitter
 • Nog niet ingevuld
 • Nog niet ingevuld
 • 2100 Deurne België
Maya Detiège apotheker
 • Nog niet ingevuld
 • Nog niet ingevuld
 • België
 • Nog niet ingevuld
 • Nog niet ingevuld
 • Merksem België
Greet van Gool Policy advisor FOD Sociale Zekerheid
Toon Wassenberg Bio-ingenieur / duurzaamheidsexpert /zelfstandige
Vera Drozdik gemeenteraadslid
 • Nog niet ingevuld
 • Nog niet ingevuld
 • 2000 Antwerpen België