Staden is een gewéldige gemeente om in te leven. sp.a bouwt daar graag aan mee. We kunnen dit echter niet alleen.

Ben je gedreven om - net als wij - van Staden een nog betere plaats te maken? Heb je een idee? Een vraag? Een bezorgdheid?

Mail sp.a Staden