100% Vilvoorde

Vilvoorde is de snelst groeiende stad van Vlaanderen en dit zorgt voor grote uitdagingen. Deze uitdagingen vragen om antwoorden. sp.a-Groen heeft de ambitie om ook tijdens de komende jaren de motor te zijn van de grondige vernieuwing van onze stad. Wij willen ons 100% inzetten om samen met de Vilvoordenaars van onze stad een hedendaagse, aangename woon- en leefstad te maken.

Jongeren maken de stad

Vilvoorde heeft de toekomst voor zich: 1 op 2 Vilvoordenaars jonger dan 65 is minderjarig. Dit is een enorme rijkdom. We willen een toekomstcontract afsluiten om Vilvoorde uit te bouwen op maat van de Vilvoordse jongeren. Een intensieve betrokkenheid van de jongeren bij het beleid is daarom essentieel. De komende jaren zullen we straffer inzetten op het jeugdbeleid en extra investeren in kinderopvang, sport- en onderwijsmogelijkheden, ontspanningsruimtes en groene speelplekken!

Duurzaamheid als uitgangspunt

Vilvoorde is toe aan een duurzaamheidsrevolutie. De druk op ons milieu moet fors worden verlaagd. Bestuur, burgers en ondernemingen moeten samen een vuist maken tegen de overvloedige CO2-uitstoot. Maar ook op het vlak van mobiliteit, het woonbeleid, het afvalbeleid, het groenbeleid,... moeten we duidelijke keuzes maken. Een ecologische omschakeling kost geld en hierbij moet er in het bijzonder rekening worden gehouden met de financieel zwakkere gezinnen. Zij hebben recht op extra ondersteuning.

Mobiliteit is ook een sociaal gebeuren

We willen volop inzetten op milieuvriendelijke mobiliteit volgens het STOP-principe. Daarnaast zullen zwaar vervuilende vrachtwagens en auto’s uit het verkeer worden geweerd. Door grote investeringen in fietsinfrastructuur en het stimuleren v/h fietsgebruik willen we meer inwoners doen kiezen voor een gezond en milieuvriendelijk alternatief voor de wagen. Door de verdere uitbouw van de Ringtrambus en het terugdringen v/h sluipverkeer moet Vilvoorde bevrijd worden van zijn mobiliteitsknoop.

Samenleven in een aangename, diverse stad

Vilvoorde telt meer dan 130 nationaliteiten en herbergt verschillende culturen. Deze “superdiversiteit” creëert heel wat uitdagingen maar is tevens een bijzondere troef voor Vilvoorde. Door mensen samen te brengen en te laten samenwerken ontstaat wederzijds respect en waardering. sp.a-Groen wil daarom fors inzetten op culturele uitwisselingen, de versterking van het sportgebeuren en extra ondersteuning van jeugdwerkingen.

Veilige stad waar iedereen zich thuis voelt

Zich veilig voelen is een basisvereiste om zich thuis te voelen in onze stad. Naast een zero-tolerancebeleid op het vlak van verkeersveiligheid zetten wij in op een sterker en diverser politiekorps. De integrale aanpak van criminaliteit heeft dankzij de inzet van het bestuur, de politie en de bevolking de laatste jaren zijn vruchten afgeworpen. Dit moet in de toekomst samen met het preventief veiligheidsbeleid verder worden versterkt.

Een stad waar iedereen mee is

Heel wat Vilvoordse gezinnen kampen met problemen van structurele uitsluiting en financiële armoede. Vilvoorde ervaart dagelijks het belang van het principe dat iedereen recht heeft op gelijke kansen om vooruit te geraken in het leven. De strijd tegen kinderarmoede moet dé absolute prioriteit worden in het Vilvoordse armoedebeleid. Bovendien moet er gezorgd worden dat zorgbehoevende senioren en personen met een handicap volwaardig kunnen participeren aan onze maatschappij.