Stef Debusschere provinciaal secretaris sp.a
Mathijs Goderis Fractieleider, gemeenteraadslid
Francis Rondelez politiek medewerker
Bieke Moerman Medewerker communicatie sp.a West Vlaanderen
Jurgen Vanlerberghe Gedeputeerde voor milieu, natuur, landschap, mobiliteit, landinrichting en informatietechnologie