De nieuwe bouwcode van Mortsel zet de fiets centraal. De bouwcode legt bouwprojecten een strenge en ambitieuze fietsparkeernorm op. Voortaan worden ook fietsenbergingen in de Voortuin toegelaten.

Een parkeernorm (aantal parkeerplaatsen per woning) voor auto’s is al langer van toepassing, maar de stad Mortsel voorziet voortaan ook in een parkeernorm voor fietsers.

Schepen voor Ruimtelijke Ordening en Fietsbeleid Steve D’Hulster (sp.a): “Wij beschouwen de fiets als een onmisbare basisvoorziening.  De fiets moet meer ruimte krijgen in Mortsel. Niet alleen in de straten maar ook in de huizen en appartementen. Als je wil dat mensen meer fietsen, moet je ervoor zorgen dat ze hun fiets op een degelijke manier kunnen stallen. Via de bouwcode garanderen we die plaats in de woning zelf of in de voortuin”.

Fietsparkeernorm voor bewoners en bezoekers

Wie in Mortsel in iets nieuw bouwt of grondig verbouwt (en daarbij nieuwe woningen voorziet) moet in de toekomst voldoende fietsenstallingen voorzien. De regel is één fietsenstalling per hoofdkussen voor bewoners. Voor een woning met 4 slaapkamers zijn dat minstens 5 fietsenstallingen: 2 voor de master bedroom en dan 1 voor de andere slaapkamers. Voor meergezinswoningen (appartementsblokken) komt daar ook nog 1 fietsparkeerplaats per 3 slaapkamers bij voor bezoekers.

Ook voor handelsfuncties, horeca en diensten voert de nieuwe bouwcode een fietsparkeernorm in.   

Fietsenstallingen in de voortuin toegelaten

Steve D’Hulster: “Heel wat mensen zijn al jaren op zoek naar een oplossing om hun fietsen veilig te stallen. In de nieuwe bouwcode (wordt dit voorjaar gestemd) voorzien we de mogelijkheid om een fietsstalling op te trekken in de voortuin zodat ook mensen zonder garage hun fiets thuis veilig kunnen stallen. Dat was in principe tot nu verboden.”

De fietsberging in je voortuin zal wel aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen (niet te hoog, niet te groot, omringd met groen,...) om ervoor te zorgen dat het straatbeeld niet te veel ontsierd wordt.