Er is voor bijna een miljard euro aan asociale besparingen doorgevoerd waarvoor wij als samenleving de rekening betalen, en volgend jaar is er -als we de nieuwe meerderheid mogen geloven- nog eens een even grote besparing in het vooruitzicht. Maar geen van deze asociale maatregelen zullen we als socialisten gewoon ondergaan. Het afgelopen jaar heeft een vernieuwde Vlaamse sp.a fractie zich keer op keer verzet tegen deze voorstellen. Dit is immers niet onontkoombaar en er is een alternatief beleid mogelijk. Want de boodschap brengen dat het anders kan is immers het aller belangrijkste. En in deze nieuwsbrief staan enkele voorbeelden van dossiers waar ik het asociale beleid van Bourgeois I niet gewoon onderga. 

Meer info op http://www.janbertels.be/