"Mijn tweede jaar als sp.a voorzitter is ingezet. Met een nieuwe secretaris Tahira Malik en Eline Vandekerckhove als versterking voor ons bestuur kunnen we het verkiezingsjaar met onze sterkste opstelling aanvatten. Vorig jaar in mijn maidenspeech kondigde ik enkele projecten aan waar we met sp.a nauw zijn betrokken. Vandaag kunnen we trots communiceren dat de uitbreiding van de sporthal is gestart. De eerste spadesteek voor een lokaal dienstencentrum is een feit en dit met een begroting in evenwicht. We beloofden ook met sp.a in het bestuur de belastingen niet te verhogen. In 2017 werden de belastingen niet verhoogd en voor 2018 is er zelfs een lichte belastingverlaging voorzien. Niet slecht met sp.a in het bestuur..."