OpStap is ontstaan vanuit de confrontatie met een kleine groep problematische druggebruikers die door een multiproblematiek extra kwetsbaar zijn. Door de complexe problematiek die deze groep kenmerkt, is het moeilijk hen te bereiken en mee te krijgen in een gepast zorg- of arbeidstraject.

‘Er was nood aan een alternatief aanbod van laagdrempelige basisactivering met haalbare dagactiviteiten om de maatschappelijke participatie van de doelgroep te verhogen en sociaal isolement te doorbreken,’ zegt schepen Resul Tapmaz. ‘Het project OpStap zorgt in eerste instantie voor stabilisering op verschillende levensdomeinen. Wanneer mogelijk begeleidt het project een opstap naar een zorg- of activeringstraject op maat.’

De activiteiten worden zoveel als mogelijk door de gasten zelf ingevuld en zo laagdrempelig mogelijk gehouden. Tijdens de activiteiten is gebruik van alcohol of drugs absoluut uit den boze. Vier respectregels vormen de basis van de werking: respect voor jezelf, de ander, het materiaal en het gebouw. Sinds november 2015 heeft de werking de Predikherenlei 2, 9000 Gent als uitvalsbasis.

Bekijk het filmpje en lees het volledige persbericht