In de binnenstad van Gent geldt sinds een jaar de ‘zone 30’. Metingen hebben aangetoond dat de gemiddelde snelheid van de voertuigen sindsdien daalde. Ook het aantal verkeersongevallen in de binnenstad is sindsdien met 10% gedaald. Burgemeester Daniel Termont is bijzonder tevreden en wil op de ingeslagen weg verder gaan: De cijfers zijn duidelijk: de zone 30 leidt tot minder ongevallen. We zijn dus goed bezig op het vlak van mobiliteit en we gaan zo verder: we blijven chauffeurs sensibiliseren om hun snelheid aan te passen, we blijven controleren op de plaatsen waar er nog te snel gereden wordt, onder andere door de inzet van de (ondertussen gekende) LIDAR-flitspaal. Door de metingen weten we altijd heel goed waar dat nog nodig isGent wordt steeds veiliger en leefbaarder.’

In 32 straten werden snelheidsmetingen uitgevoerd, voor en na de zone 30. Uit de vergelijking blijkt dat in 29 straten de gemiddelde snelheid van 85% van de voertuigen is verminderd van 40km/uur naar 36 km/uur. In 3 straten steeg de snelheid heel licht en in 1 straat bleef de snelheid gelijk. De straten met de duidelijkste dalingen zijn Tolhuislaan, Krommewal, Dampoortstraat, Ham, Coupure Rechts en Hoogstraat.

Het totale aantal ongevallen is met 10% gedaald. De ongevallen met lichtgewonden zijn met 22% gedaald, die met zwaargewonden zelfs met 26%.