In die 130 jaar is de wereld grondig veranderd, maar de strijd naar een rechtvaardige maatschappij is nog steeds dezelfde en is met deze rechtse regeringen actueler dan ooit.

De Vlaamse en federale regeringen beloofden dat jong en oud het beter zou hebben, als ze even op de tanden zouden bijten. Vandaag blijft daar bitter weinig van over … Na 2 jaar rechts aan de macht, zien we tot wat die belofte ons heeft geleid.

Hogere facturen, minder corrigerende tussenkomsten, geen toenemende tewerkstellingsgraad, geen goed draaiende economie … Maar vooral geen perspectief op beter.

Het zijn immers al 2 jaar dezelfde die betalen, namelijk jij en ik als werkenden, als alleenstaande, als gepensioneerde, als zieke, als gezin of als kmo.

Zo haalt deze regering bvb 65 miljoen bij grote fraudeurs en 122 miljoen bij de zieken …

 

En blijkbaar volstaat het nog niet, want volgens De Wever zit er nog vet op de soep en volgens de partij, zonder CD&V en hun sterke man Kris Peeters te willen noemen, leven we zelfs met zijn allen boven onze stand …

 

Een mokerslag voor de alleenstaande moeder die alles moet uitrekenen om op het einde van de maand nipt toe te komlen, Een mokerslag voor de gepensioneerde grootvader die er niet in slaagt om het einde vaan de maand te halen zonder hulp van zijn werkende kinderen … Een mokerslag voor de bijna 650.000 Belgen, die in armoede leven …

Het kan nochtans anders, hat kan eerlijker!

  • Door grote fraudeurs ernstig aan te pakken in plaats van ze de kans te geven hun straf af te kopen
  • Door geen belastingskortingen te geven aan multinationals
  • Door ook grote vermogens eerlijk te laten bijdragen …

Deze regering is zogezegd voor belastingverlagingen, maar het eerste wat ze doen is de BTW op electriciteit verhogen van 6% naar 21% en de Turteltaks invoeren …

Sp.a heeft wel degelijk alternatieven:

Eerlijke jobs, eerlijke zorg, eerlijke energiefactuur, eerlijke belastingen,

Eerlijke jobs  waarbij de pensioenleeftijd niet eenzijdig wordt opgetrokken. Na een loopbaan van 42 jaar iedereen recht op een goed pensioen is voor sp.a eerlijker!

Eerlijke zorg waarbij de prijs van een rusthuis nooit hoger mag zijn dan je pensioen

Eerlijke energiefactuur, waarbij de BTW teruggebracht wordt op 6% . Electriciteit is toch geen luxe dat het aan 21% moet worden getaxeerd. Laat Electrabel ook eerlijk bijdragen en zorg voor meer groene stroom. De regering heeft de mond vol dat ze een toekomst wil geven voor onze kinderen, waarom zorgen ze dan niet voor een toekomst zonder de verouderde en risicovolle kerncentrales die te pas en te onpas stilvallen?

Eerlijke belastingen, door belastingsverlaging op werk met 10% en door inkomen op vermogen gelijk te belasten als op werk. Een euro is een euro. Waarom moet inkomen uit onze arbeid en werkkracht  zoveel zwaarder belast worden dan inkomen uit kapitaal, waar meestal geen druppel zweet moet voor gelaten worden? Voer bovendien de strijd tegen fiscale fraude op, versterk de aanpak die John Crombez als staatssecretaris opzette, ipv ze te verzwakken.

Dat is pas eerlijk en dat kan!

Tot slot, is het op vandaag ook hoogtijd dat maatregelen genomen worden om onze veiligheid te verhogen, en waarvan onze veiligheidsmensen, die dag en nacht in de weer zijn, zeggen dat ze echt werken:

  • Een centraal commando voor veiligheid
  • Één politiezone voor Brussel
  • Een gedeelde gegevensbank waar alle meldingen over radicalisering en Syriëstrijders gebundeld worden
  • En de bestrijding van de illegale wapenhandel met alle mogelijke middelen bestrijden!

Is alles dan opgelost? uiteraard niet.

De wortel van radicalisering en extremisme kunnen we alleen uitroeien door actief in de straten, in de wijken en pleinen van onze steden, met en door de verschillende gemeenschappen, aan de slag te gaan.

We mogen absoluut niet toelaten dat haat en angst onze samenleving verlammen. Onze waarden moeten we kost wat kost verdedigen. Problemen moeten dan ook benoemd worden.


Maar we mogen ons ook niet laten opdelen. Meer veiligheid krijg je niet door meer haat of meer wantrouwen. Er is maar één manier om vooruit te komen en dat is samen.

Mensen verbinden ipv scheiden en opzetten tegen elkaar.

 

Michel Vincke
Voorzitter SP.a Gistel