Kameraden, vrienden,

Vandaag, 1 mei, is onze feestdag, onze strijddag. Traditioneel dé dag van de van socialistische beweging, onze dag van de arbeid. Ondertussen een verhaal van 130 jaar socialisme. Het is een verhaal van vele mannen en vrouwen die vochten, soms letterlijk vochten voor een sociaal rechtvaardige samenleving. Solidariteit heeft ons welvaart gebracht. Onze vakbonden, onze mutualiteiten, onze partij maakten ons land tot een van de meest welvarende in de wereld. Maar vandaag, kameraden, met deze rechtse regeringen, is de strijd in alle hevigheid terug, de strijd voor een eerlijke samenleving.

 

Kameraden,

Na twee jaar rechts beleid is het zonder meer duidelijk: het leven is voor de gezinnen, voor de alleenstaanden, voor de zelfstandigen, voor de werkenden en  de werklozen, voor de zieken en de gehandicapten, alleen maar duurder geworden.

Het is voor ons socialisten onaanvaardbaar dat vandaag in ons land:

 • mensen niet naar de dokter kunnen gaan omdat ze er geen geld voor hebben
 • gepensioneerden niet meer toekomen met hun pensioen voor hun rusthuisfactuur
 • ouders hun kinderen met een lege brooddoos naar school moeten laten gaan
 • werkende mensen hun elektriciteitsfactuur, hun waterfactuur niet meer kunnen betalen.

Wij socialisten kunnen dat niet aanvaarden, en zullen dat ook niet aanvaarden.

En in datzelfde land, in ons land, zijn er vandaag superrijken, die hier alle kansen hebben gekregen – uitstekend onderwijs,  hoogstaande gezondheidszorg en zoveel meer – maar die éénmaal miljonair er alles aan doen om geen euro belasting meer te moeten betalen.

Ook dat ,vrienden, kunnen en zullen we niet aanvaarden.

En wat doet deze regering? Wel volgende week bespreken we in de Kamer het voorstel van N-VA, CD&V en Open VLD om diegenen die hun zwart geld in het buitenland verborgen hebben, diegenen die ons dus jarenlang bedrogen hebben, nu fiscale amnestie geven. Twee blikjes bier in de supermarkt stelen en je krijgt gevangenisstraf. Een paar miljoen belastingen ontduiken en je kunt je gevangenisstraf afkopen. Dat, vrienden, is klassenjustitie. Dat is de oneerlijke samenleving van deze rechtse regeringen. En dat, vrienden, kunnen wij socialisten niet accepteren en zullen we blijven bestrijden.

Jobs, jobs, jobs, kameraden, nog zo’n belofte van deze regering door een beleid op maat voor de ondernemers. Jobs, daar gingen de bedrijven voor zorgen met de lastenverlaging , betaald door de gewone mensen met de indexsprong, de verhoogde BTW op elektriciteit en verhoogde taksen op allerlei dagdagelijkse producten.  En wat zien we deze week? Geen cijfers van de studiedienst van sp.a of het ABVV, maar keiharde cijfers van Europa. De regering Michel is er in geslaagd om de tewerkstellingsgraad in ons land zelfs te doen dalen. Samen met Finland is ons land het enige Europese land dat het aandeel werkenden ziet terugvallen. Trouwens precies wat ook de grote baas van UNIZO nu zegt. Nu, nadat de bedrijven al die lastenverlagingen hebben gekregen. Hij is daar klaar en duidelijk over: “Van al die nieuwe banen komt niets in huis,” zegt hij.

Wel, kameraden, dit is – helaas – geen regering van jobs, jobs, jobs. Dit is een regering van belastingen, facturen en meer werken voor minder loon.

Flexibel werk, de nieuwe dada van deze regering. Minder werken in de zomer, langer werken in de winter. Prachtig toch? Wel, minister Peeters, als de bediende en de arbeider dat zelf mogen beslissen, is er morgen een akkoord. Maar als het de werkgever is, die daar eenzijdig, op zijn eentje, over kan beslissen, dan zullen we dat krachtig afwijzen. Klaar en duidelijk, minister Peeters, het sociaal overleg, dat is de plaats om over flexibel werk te spreken.

Vrienden,

De enige belofte die deze regering is nagekomen, is dat we op onze tanden moesten bijten. Om de staatsfinanciën op orde te krijgen.

Nooit is, de laatste jaren, de begroting zo ernstig ontspoord. Nooit werden zoveel beslissingen genomen, waarvan de kosten door de volgende generaties moeten worden gedragen, nooit was de Belgische schuldgraad hoger. Onder deze regering met N-VA steeg de Belgische staatsschuld, ondanks de lage rente en ondanks goedkope energie, tot  de recordhoogte van  106,7% van het BNP. De Belgische staatsschuld  is dit jaar de sterkste stijger in de Eurozone.

En nu al zeggen de ministers dat ze in de zomer nog eens de facturen zullen verhogen en nog eens diep zullen snijden. Want, zo houdt Kris Peeters ons voor: ‘iedereen leeft boven zijn stand’. Zogezegd omdat er geen andere keuze is. Geen andere keuze, kameraden?

De Panama-papers, steeds meer mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen,  en tegelijk zijn we de op 2 na traagste groeier van Europa, hebben we de hoogste inflatie van de eurozone, loopt onze schuldenberg nog op en daalt de tewerkstellingsgraad.

Het beleid werkt dus niet. En toch willen deze regeringen geen andere, eerlijkere, keuzes maken.

Wij hebben voorgesteld :

 • Om een meerwaardebelasting op aandelen in te voeren, vandaag belastingvrij. Deze regering, deze rechtse meerderheid zei NEEN.
 • We deden voorstellen op de notionele  intrestaftrek te hervormen. Volgens de Hoge Raad voor Financiën waren de kosten voor de begroting in 2012  6,2 miljard euro. Het is dat bedrag dat de staat misloopt door het gebruik van de notionele  intrestaftrek. Wij wilden onze KMO’s meer betrekken. Deze regering, deze rechtse meerderheid zei NEEN
 • Wij vroegen een parlementaire onderzoekscommissie voor de PanamaPapers, omdat wij vinden dat het onfatsoenlijk is dat de banken, gered met onze belastingen, de rijken helpen bij belastingontduiking of –ontwijking. Deze regering, deze rechtse meerderheid zei NEEN.
 • Wij vroegen de diamanttaks grondig te herzien, vooral nu blijkt dat van de 10 belangrijkste Antwerpse diamantvennootschappen er 5 genoemd worden in de panama-papers. Deze regering, deze rechtse meerderheid zei NEEN
 • Wij vroegen de fiscale voordelen voor bedrijfswagens af te schaffen en de loonlasten voor iedereen te verlagen. Deze regering, deze rechtse meerderheid zei NEEN.
 • Wij vroegen de laatste jaren tot tweemaal toe de pensioenrechten van parlementsleden gelijk te schakelen met de pensioenregeling van ieder van u. Deze regering, deze rechtse meerderheid zei NEEN.
 • We vroegen de Turteltaks eerlijk te maken, we hebben voorstellen ingediend, we vroegen niet om het ontslag van de minister, maar deze regering, deze rechtse meerderheid zei NEEN.

Kameraden,

Het kan dus anders, en het kan vooral eerlijker, veel eerlijker. Het is mogelijk om alle mensen in dit land sterker te maken én onze economie te doen draaien. Er is een alternatief. Ons alternatief. Dat eerlijker is, dat beter is én dat vandaag uitvoerbaar is.

Een eerlijk plan

 • om het leven weer leefbaar te maken
 • om het werk weer werkbaar te maken
 • om onze dagelijkse uitgaven weer betaalbaar te maken.

Vrienden,

 • voor ons is elektriciteit geen luxeproduct, maar een basisrecht. De BTW moet dus terug omlaag naar 6%
 • voor ons is eenzelfde pensioenleeftijd voor iedereen niet eerlijk. Een gelijke loopbaan van 42 jaar moet recht geven op een goed pensioen
 • voor ons is kernenergie verleden tijd. Investeren in groene energie is investeren in een groenere toekomst voor onze kinderen.

En het verheugt ons afgelopen week de drie Limburgse werkgeversorganisaties de vermogenswinstbelasting bespreekbaar achten.

Fundamenteel aan dat eerlijk plan is dat iedereen zal moeten bijdragen:

 • fiscale fraudeurs worden actief opgespoord en zullen hun straf niet meer kunnen afkopen of fiscale amnestie krijgen
 • multinationals betalen een eerlijke belasting, net zoals onze KMO’s
 • en alle inkomens worden op een gelijke manier belast, een euro is een euro. Hoe iemand zijn geld verdient, met werken, uit geld of vermogen, uit huur, maakt voor ons niet meer uit. Als alle inkomsten gelijk  belast worden, kunnen we de belasting op werken met 10% verminderen.

Er is dus een alternatief, kameraden. Het is een positief verhaal vanuit een positief wereldbeeld. Het is een verhaal waard om terug voor te strijden, het is onze plicht, de  historische roeping van progressieve partijen, de vakbonden, de mutualiteiten. En vanaf volgende week wordt die strijd in onze bedrijven gevoerd. Ik zie hier vandaag veel vrienden, die kandidaat zijn voor het ABVV bij de sociale verkiezingen. Ik twijfel er niet aan dat het ABVV in Limburg opnieuw vooruit zal gaan. Ik wil u allemaal bijzonder veel succes toewensen, bij de verkiezingen, maar ook daarna in de bedrijven. Samen zullen we moeten zorgen voor dat werkbaar werk, samen zullen we moeten zorgen voor die nieuwe jobs, samen zullen we vechten voor meer solidariteit.

Leve de sp.a, leve het ABVV, leve De Voorzorg, leve de Socialistische Gemeenschappelijke actie.