Te veel mensen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. Mensen met een handicap, jongeren met psychologische problemen, … Hoe luid hun schreeuw om hulp ook klinkt, onze overheid lijkt maar één antwoord te kennen: hier is de wachtlijst. 


Op de vooravond van 1 mei vroeg voorzitter John Crombez  dan ook dat de Vlaamse regering de 200 miljoen overschot zou gebruiken om de wachtlijsten aan te pakken en mensen  eindelijk de zorg te geven die ze nodig hebben. Dat kan nu en dat kan meteen. Het is de kern van onze nieuwe strijd, een strijd voor zorgzekerheid. 


En die strijd is nodig. Vlaanderen ondergaat momenteel een ware zorgcrisis. Wij verzamelen getuigenissen over deze crisis. Voor alle informatie en verhalen, neem zeker een kijkje op: www.uwzorgzekerheid.be


Ook wie zorg draagt voor anderen, freelancers of mensen die van het ene dagcontract naar het andere worden geduwd, verdienen onze zorg. Daarom zeggen wij: elk uur telt voor het opbouwen van sociale rechten. Elk uur telt voor een volwaardig loon en je pensioen. En wie twee maanden aan een stuk met dagcontracten werkt, moet automatisch een vast contract krijgen.