Goeie avond,

 

Ik wil deze avond beginnen met iedereen hier aanwezig te bedanken.

Dank u wel! Dank u wel om met uw aanwezigheid ons te helpen BOUWEN aan het geluk van iedereen in Berlare. En daarvoor delen we deze avond onze klavertjesaffiche uit. 


Dit klavertje vier staat symbool voor meer kwaliteit in het leven van iedereen. 

Op deze affiche kunt u uw dromen en wensen schrijven voor onze gemeente, kunt u ons melden wat wij voor u kunnen doen, wat wij moeten opnemen in ons programma. Want daar doen we het voor, voor U ! 


We gaan samen voor een beter, actief en duurzaam sociaal beleid in ons mooie gemeente, een beleid waar niemand bij uit de boot valt, in tegenstelling tot het falende sociale beleid van de laatste jaren. Schrijf uw wensen en dromen op deze affiche en  hangt ze zichtbaar voor u raam. 


Hiermee maken we ook aan iedereen en aan de andere partijen duidelijk, dat wij niets te maken hebben met dit falende beleid. Wij hebben niets te maken met het gebrek aan durf en de gelatenheid die de laatste tijd normaal leek in sociale kwesties, aan het gebrek aan een actief, progressief sociaal beleid.


Hier staat een nieuwe én enthousiaste sp.a ploeg met doorzetters en gedreven mensen die willen gaan voor echte veranderingen! Een actief, progressief sociaal  duurzaam beleid dat begint bij elk van u. Wij luisteren naar u en gaan voor een beter en gelukkiger leven voor iedereen in Berlare.


Ik wil hierbij ook even kort schetsen waar eigenlijk onze 1 mei viering ontstaan is en hoe actueel dit nog is. 


Op 1 mei 1890 werd de eerste internationale Dag van de Arbeid gevierd met grote demonstraties voor de achturige werkdag. Het kwam in veel landen tot gevechten met de politie en leger. Toen was socialisme letterlijk een strijd!


Het was een moeizame strijd,  pas na de Tweede Wereldoorlog werd de 8-urendag ingevoerd. 1 mei werd het platform van oa de socialistische partijen om op straat te komen en hun politieke eisen kracht bij te zetten. 


Wij dwongen het verbod op kinderarbeid af, het algemeen stemrecht, weekendrust, betaalde vakantie, ouderschapsverlof, kosteloos onderwijs, de uitbouw van een pensioenstelsel, werkeloosheidsverzekering, ziektekas, ... Ik kan nog wel even doorgaan over alles wat bereikt is door en met de hulp van socialisten.


En toch geeft men de sossen toch zo graag de schuld!

Wel, ik neem graag samen met u de schuld op van al deze sociale overwinningen!! Ik hoor graag dat het onze schuld is dat u ziek kan zijn, dat u even zonder werk kan zijn, dat man en vrouw het recht heeft mee te stemmen voor een beter sociaal beleid. 


Het is een vergissing dat politiek te herleiden is tot een zaak voor enkel professionele politici. Neen, hun politiek is slechts een klein deel van de politiek. Jullie zitten namelijk allemaal in de politiek. Iedereen die zich vragen stelt over ons beleid en kritisch denkt. U ziet allemaal wat gebeurt niet rechtvaardig is!


Het is een sociale en duurzame visie om geluk te willen voor iedereen in Berlare. Een ware toekomstdroom voor Berlare. En nee, dit is niet hopeloos romantisch en naïef. Grootse dingen ontstaan altijd uit een droom. Zo bereik je de grote idealen die onze voorgangers ons voordeden.


En ja, sp.a heeft de laatste jaren een woelige tijd meegemaakt. Zowel landelijk als in Berlare. En dan moet je met een schone lei beginnen om weer met volle kracht vooruit te gaan. 


Daarvoor moeten mensen zich inspannen, aangedreven door de kracht van hun idealen. Zoals wij, mijn ploeg, die het voorbeeld gaf om ondanks tegenslagen, door te gaan met een niet aflatend positivisme en het geloof dat het anders en nog beter kan. Een bende doorzetters!!


In het begin van mijn voorzitterschap  kreeg ik de volgende boodschap van iemand: “Of we, zoals het intussen de gewoonte is in de politiek, met modder zouden gooien?”

Nee, we hebben dat niet gedaan, ondanks de roddelcampagne die tegen ons werd opgezet. Nee, daar staan we boven, omdat wij sterk geloven in een partij waar de waarheid zijn rechten heeft en waar alle beslissingen, groot en klein, democratisch beslist worden! Omdat we nog geloven in het oude socialistische principe van solidariteit, die de wereld kan verbeteren, tegen het eigen belang in.


Die solidariteit is eigenlijk een vorm van strijd op zich. Een positieve strijd tegen ons systeem dat groepen mensen uitsluit, kwetst en arm houdt. Een strijd tegen wie enkel zijn eigen belangen blijft voorop stellen.


En daarom roep ik iedereen, met het hart op de juiste plaats en de goesting en drive om iets te veranderen in Berlare, om onze lijst te versterken. We hebben al veel straffe mensen klaar staan op onze lijst, maar wij hebben nog enkele gedreven mensen nodig die Berlare vooruit willen helpen. Iedereen die samen met ons voor een mooi, duurzaam en sociaal Berlare  wil gaan.


Ook mensen die achter de schermen ons willen steunen, door hulp bij flyers en affiches te verspreiden, een plaats voor een groot tuinbord aan te bieden en gewoon simpelweg ons steunen in woord en daad. Laat het ons weten!


En hou ons zeker de kranten de komende weken in de gaten, want we gaan met enkele verrassingen uitpakken. Wat we nu wel reeds kunnen zeggen, en reeds in de krant stond, is dat ons eigenste Inge Moens opkomt in de provincieraadsverkiezingen op nummer 7. Wij zijn er van overtuigd dat zij dit met verve zal doen. Inge durft te zeggen waar het op staat en heeft de ervaring en expertise. Dus geef haar zeker uw stem!

Ik heb u lang genoeg met honger laten zitten: smakelijk en geniet verder van deze leuke avond!