Het college, stadsmedewerkers en het Europacollege hielden om 11u één minuut stilte als blijk van medeleven voor de slachtoffers van de aanslagen in Brussel. 

Gisteren was een dag waarop we geraakt werden in het diepste van ons hart. We traden een nieuwe realiteit binnen. Scènes die we zien op televisie speelden zich plotseling af voor onze neus. In onze hoofdstad, in ons land, in het hart van Europa. De onwezenlijke en laffe aanslagen in Brussel confronteren ons met onze eigen kwetsbaarheid, maar het moet ons ook aanzetten tot solidariteit, eenheid en weerbaarheid.

Naast de verschrikkelijke taferelen, zag ik ook efficiënte hulp- en politiediensten en veel andere mensen die spontaan hun hulp aanboden en zich bekommerden om de slachtoffers. Er werden tips gedeeld over hoe je moet omgaan met kinderen in zo’n situatie. En ik zag ook hoe mensen zich verenigden op een plein in Brussel en elkaar steunden en omhelsden. Ik zag ook hoe hier in Brugge mensen werden opgevangen. Ik zag onze Politie extra hard hun best doen, met een verhoogde alertheid, extra patrouilles en gedegen communicatie.

Ik weet dat het op dit moment niet evident is, maar ik wil iedereen oproepen om een vrije, open en gelijkwaardige samenleving te blijven. Laat ons vooral liefhebben, trots zijn op ons land, op onze stad, op elkaar. Laat ons niet te veel meeslepen door emoties, hoe moeilijk dat ook klinkt, maar laat ons onze toevlucht zoeken tot principes. Zoals de Fransen het ons zo mooi voordoen. Laat ons terug het vliegtuig of de metro nemen, laat ons niet terugschrikken. We mogen ons leven niet laten leiden en niet toegeven aan mensen die erop uit zijn om onze samenleving te ontwrichten.

Sereniteit, medeleven en eenheid zijn sleutelwoorden in de strijd tegen terreur. Het zijn de beste wapens tegen wie haat, angst en verdeeldheid wil zaaien. Dit is het moment om samen te komen en kracht te vinden in de verdediging van onze democratische waarden en normen. Maar laat ons nu toch even toegeven aan ons verdriet. Laat ons een minuut stilte houden voor de families en nabestaanden van zij die het meest getroffen zijn door deze blinde terreur. 

Rouwregister

Het rouwregister ligt tot vrijdag 25 maart in de hal van het Stadhuis. Wie het rouwregister wenst te tekenen, kan dat tussen 9 en 17u. 

Evenementen niet afgelast

Door de dramatische gebeurtenissen in Brussel is in het hele land het dreigingsniveau verhoogd. Daarom werd door het Stadsbestuur en Politie Brugge een risicoanalyse uitgevoerd van de verschillende evenementen die in de paasvakantie in de stad plaatsvinden. Ondanks de vreselijke gebeurtenissen is het bestuur van mening dat het normale leven zo veel mogelijk zijn gang moet gaan. Er worden geen evenementen afgelast, al worden er wel extra veiligheidsmaatregelen genomen.

Voor Brugge maakt een dreigingsniveau 3 of 4 niet veel verschil, alleen als er zich bijzondere risico’s stellen. In dit geval gaat het enkel over de gevangenis van Brugge, omdat er daar verdachten van terrorisme opgesloten zijn. De bredere omgeving van het PCB wordt dan ook veel intenser door de politie bewaakt dan gewoonlijk.

Het bestuur en de politie van Brugge hebben zelf de verantwoordelijkheid voor de keuze van de veiligheidsmaatregelen tijdens de evenementen in de paasvakantie. Hiervoor wordt rekening gehouden met het advies van de federale regering.

In de vakantie vinden ook tal van gebeurtenissen op kleinere schaal plaats: paaseierenraap, vinkenzettingen, buurtgebonden happenings, fuiven,…  Er is geen enkele aanwijzing om het verloop van deze evenementen in vraag te stellen. Alles vindt plaats zoals gepland.