Hans Bonte ziet veel parallellen tussen de situatie waarin ons land vandaag verkeerd en de dioxinecrisis uit 1999. “Ook toen was er een algemeen verspreid gevoel van angst, tot op het randje van de massahysterie. Er kwam pas rust toen Jean-Luc Dehaene een regeringscommissaris aanstelde, een persoon die over de beleidsdomeinen en -niveaus heen gepaste maatregelen kon afdwingen en het gezond verstand terug de overhand liet nemen. Freddy Willockx, die destijds de rol van regeringscommissaris opnam, heeft toen bewezen dat een eenheid van commando werkt in tijden van crisis.” Die persoon moet volgens Hans Bonte niet alleen zeer goed vertrouwd zijn met federale materies maar ook het Vlaamse niveau als zijn of haar broekzak kennen. “We mogen de rol en verantwoordelijkheid van het Vlaamse niveau niet onderschatten. Naast een veiligheidsaanpak vanuit het federale niveau is er ook nood aan een hele reeks van eerder ‘zachte’ en preventieve maatregelen binnen Vlaamse bevoegdheden zoals onderwijs, welzijn en werk”, aldus Bonte.

“Daarnaast is het essentieel dat de persoon in kwestie ervaring heeft op het lokale bestuursniveau en ook het politiewezen goed kent”, laat Hans Bonte weten. Het lijkt hem ook belangrijk dat de persoon in kwestie goed weet hoe hij de moslimgemeenschap moet betrekken. Tot slot is er volgens Hans Bonte ook een belangrijk communicatief aspect. Hans Bonte ziet, in de huidige context, in Bart Somers een geknipte kandidaat voor deze functie.