Gastspreker was professor Jan Vranken, verbonden aan de universiteit Antwerpen en internationaal expert armoedebeleid. Enkele belangrijke vaststellingen: de ongelijkheid en armoede nemen toe, en het huidige armoedebeleid dreigt armen te stigmatiseren door hen te veel de verantwoordelijkheid voor hun slechte sociaaleconomische situatie in eigen schoenen te schuiven. Een tekort aan kwaliteitsvolle en betaalbare woningen en aangepaste jobs maken ontsnappen uit de armoede voor een grote groep mensen onmogelijk. Alarmerend is het hoge en stijgende aantal kinderen dat in armoede opgroeit. Caroline Gennez illustreerde deze trend met Mechelse cijfers: één op vijf (22,5%) van de Mechelse jongeren leeft in armoede, dat is dubbel zoveel als gemiddeld elders in Vlaanderen. Inzetten op kinderarmoede dient dan ook één van de beleidsprioriteiten van het Mechelse armoedebeleid te zijn, zo luidde één van de conclusies van deze avond.